TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
BAŞKAN
Tuncay Hazırolan

BAŞKAN VEKİLİ
Can Çevikol

GENEL SEKRETER
Pınar N. Koşar

MALİ SEKRETER
M. Fazıl Gelal

 ÜYELER
Muzaffer Başak
M. Şükrü Ertürk
Tamer Kaya
Ülkü Kerimoğlu
İ. Şebnem Örgüç

SEMPOZYUM BAŞKANI
Figen Demirkazık

 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Erkin Arıbal
Pınar Balcı
Levent Çelik
Ayşenur Oktay
İ. Şebnem Örgüç
Füsun Taşkın
Nermin Tunçbilek

*Soyisme Göre Alfabetik sıralanmıştır