4 NİSAN 2020 , CUMARTESİ
08:30 – 08:45 AÇILIŞ
Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
08:45 – 09:00 Prof. Dr. Uğur Topal’ı Anma      Tamer KAYA
Ayşenur OKTAY ALFATLI
09:00 – 10:20 TİPİK OLMAYAN BULGULAR
Oturum Başkanları : Pınar BALCI , Gül ESEN İÇTEN  
09:00 – 09:20 Mamografide tipik olmayan bulgulara yaklaşım  Cüneyt YÜCESOY
09:20 – 09:40 US’de tipik olmayan lezyonların değerlendirilmesi  Meltem NASS DUCE
09:40 – 10:00 Elastografi  kararımı  etkiliyor mu?       Serap GÜLTEKİN
10:00 – 10:20 Meme MRG’de tipik olmayan bulguların yönetimi  Şebnem ÖRGÜÇ
10:20 – 10:50 Kahve Arası 
10:50 – 12:10 DKİS ve LOBÜLER NEOPLAZİLER
Oturum Başkanları : Füsun TAŞKIN , Meltem NASS DUCE
10:50 – 11:10 Duktal karsinoma in situ’ya yaklaşım Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
11:10 – 11:30
Mikrokalsifikasyon ve dens memede MRG gerekli mi? Gereksiz mi ?
Nermin TUNÇBİLEK
11:30 – 11:50 Lobüler neoplazilerde görüntüleme bulguları İlkay Koray BAYRAK
11:50 – 12:10 DKİS ve lobüler neoplazilerde difüzyon MRG Sibel KUL
12:10 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:50 MEME KANSERİNİN PREOPERATİF  DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanları : Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK , Sinem KARAZİNCİR
13:30 – 13:50 Erken evre meme kanserinde  preoperatif  değerlendirme Erkin ARIBAL
13:50 – 14:10 Aksilla klinik ve görüntüleme perspektifi Aysenur OKTAY ALFATLI
14:10 – 14:30 Tanısal girişimsel işlemler Meltem Gülsün AKPINAR
14:30 – 14:50 Olgularla  tomosentez ve kontrastlı mamografi  Füsun TAŞKIN
14:50 – 15:20 Kahve Arası 
15:20 – 16:40  GÜNDEMDEKİLER
Oturum Başkanları : Erkin ARIBAL , Nermin TUNÇBİLEK
15:20 – 15:40 Minimal invaziv tedaviler Pınar BALCI
15:40 – 16:00 Tomo biyopsi teknik ve ipuçları Levent ÇELİK
16:00 – 16:20 MRG ve biyobelirteçler Sinem KARAZİNCİR
 16:20 – 16:40  Nadir olgular 
Gülden ACUNAŞ
Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
Arda KAYHAN
16:45 – 18:00 BİYOPSİ UYGULAMASI
Oturum Başkanı : Sinem KARAZİNCİR
İlkay Koray BAYRAK
Onur BUĞDAYCI
Özge ASLAN
Gül ÇOLAKOĞLU

 

5 NİSAN 2020 , PAZAR
09:00 – 10:20 MEME KANSERLİ HASTANIN İZLEMİ  
Oturum Başkanları : Şebnem ÖRGÜÇ , Sibel KUL
09:00 – 09:20 Neoadjuvan tedaviye yanıtın takibi  Nermin TUNÇBİLEK
09:20 – 09:40 Onkoplasti-MKC’li  olgularda görüntüleme  Gül ESEN İÇTEN
09:40 – 10:00 İmplant değerlendirme     Arda KAYHAN
10:00 – 10:20 Olgularla  multidisipliner yaklaşım
Levent ÇELİK , Serdar ÖZBAŞ , Banu BİLEZİKÇİ
10:20 – 10:50 Kahve Arası
10:50 – 12:10 TARAMA
Oturum Başkanları : Ayşenur OKTAY ALFATLI , Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
10:50 – 11:10 Tarama yapmalı mı? Yapmamalı mı?     Füsun TAŞKIN
11:10 – 11:30 Sağlık Bakanlığı tarama programı, sonuçlar ve sorunlar Levent ARAZ
11:30 – 11:50 Tomosentez, US ve MRG ne zaman taramada kullanılmalı?    Serap GÜLTEKİN
11:50 – 12:10
Tomosentez ve MR’da yakalanan lezyonlara nasıl biyopsi yapılmalı?
Erkin ARIBAL
12:10 – 13:30   Öğle Yemeği
 13:30 – 14:50  MERAK ETTİKLERİMİZ
Oturum Başkanları : Levent ÇELİK , Gülden ACUNAŞ
 13:30 – 14:00 Sağlıkta dijital dönüşüm, tıbbın ve radyolojinin geleceği    Şuayip BİRİNCİ
14:00 – 14:20  Meme görüntülemede yapay zeka     Levent ÇELİK
14:20 – 14:35 Kontrastlı mamografide raporlama      Sibel KUL
14:35 – 14:50 Gadolinyum birikiminden korkmalı mıyız?       Işıl BAŞARA AKIN
14:50 – 15:20  Kahve Arası 
15:20 – 16:40  FARKLI ENDİKASYONLARLA MEME GÖRÜNTÜLEME   
Oturum Başkanları : Serap GÜLTEKİN , İlkay Koray BAYRAK
 15:20 – 15:40 İnflamatuvar patolojilerde  görüntüleme ve MRG’nin Yeri  İlkay Koray BAYRAK
15:40 – 16:00 Yüksek riskli lezyonlara yaklaşım   Ayşenur OKTAY ALFATLI
 16:00 – 16:20  Gebelik ve laktasyon patolojileri    Pınar BALCI
 16:20 – 16:40 Meme başı akıntısına yaklaşım ve  MRG’nin yeri   Ebru DÜŞÜNCELİ ATMAN